Skip to main content

Pri­vacy Policy

Parkeergarages Leeuwarden C.V., gevestigd aan Parkeergarages Leeuwarden C.V. Wirdumerdijk 13a 8911 CB Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://parkeergaragesleeuwarden.nl
Parkeergarages Leeuwarden C.V.
Wirdumerdijk 13a
8911 CB Leeuwarden
0582128005

A.J.Zantman is de Functionaris Gegevensbescherming van Parkeergarages Leeuwarden C.V. Hij is te bereiken via hoofdkantoor@parkeergaragesleeuwarden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Parkeergarages Leeuwarden C.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Kenteken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hoofdkantoor@parkeergaragesleeuwarden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Parkeergarages Leeuwarden C.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Parkeergarages Leeuwarden C.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Parkeergarages Leeuwarden C.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Parkeergarages Leeuwarden C.V.) tussen zit. Parkeergarages Leeuwarden C.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Parkbase (leverancier IP Parking) Dit systeem is een PMS (parkeermanagementsysteem) en geeft toegang tot de parkeergarages met behulp van de slagbomen waarbij de abonnementspas en/of kenteken de toegangspas is. De gegevens worden puur alleen gebruikt voor de toegang tot de garage. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Parkeergarages Leeuwarden C.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Zolang het abonnement loopt > Noodzakelijk voor de PMS
Personalia > Zolang het abonnement loopt > Noodzakelijk voor de PMS
Adres > Zolang het abonnement loopt > Noodzakelijk voor de PMS
Enzovoort > Zolang het abonnement loopt > Noodzakelijk voor de PMS

Delen van persoonsgegevens met derden
Parkeergarages Leeuwarden C.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Parkeergarages Leeuwarden C.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Parkeergarages Leeuwarden C.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hoofdkantoor@parkeergaragesleeuwarden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Parkeergarages Leeuwarden C.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Parkeergarages Leeuwarden C.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hoofdkantoor@parkeergaragesleeuwarden.nl
ParkeergaragesLwd_logo_DIAP_RGB Pri­vacy Policy - Parkeergarages Leeuwarden

Altijd dichtbij het centrum, aantrekkelijke tarieven, veilig en comfortabel. Dat is parkeren in Leeuwarden.

/Contact

/Wij accepteren

ideal wit   mastercard wit   visa wit   contactloos wit