Voorwaarden 50% korting

Voorwaarden 50 % kortingsactie uitsluitend voor parkeergarage Klanderij en Hoeksterend
 1. De actie heeft betrekking op een korting van 50%, voor het jaar 2021, op een jaarabonnement in de parkeergarages Klanderij en Hoeksterend.
 2. De abonnementen kunt u m.i.v. de eerste of de 15e van de maand in laten gaan.

  De tarieven zien er als volgt uit:

    Hoeksterend Klanderij
  Van maandag t/m vrijdag € 338,00 € 585,75
  Van maandag t/m zondag € 503,00 € 654,50


 3. U heeft als abonnementhouder 24/7 toegang tot deze garages.
 4. Aanvraag van deze abonnementen kan alleen via het speciale aanvraagformulier, dit formulier vindt u op onze website.
 5. De kosten van dit abonnement kunt u uitsluitend in de parkeergarage en bij voorkeur middels een Pinbetaling afrekenen.
 6. Er vindt geen verrekening plaats bij het voortijdig beëindigen van dit abonnement
 7. U kunt in bovenstaand geval het abonnement wel overdragen, vooropgesteld dat u dit overlegt met Parkeergarages Leeuwarden.
 8. U kunt per abonnement maar met 1 auto tegelijk in de garage parkeren.
 9. U kunt parkeren middels kentekenherkenning of u gebruikt de pas.
 10. U staat in onze administratie vermeld met naam, adres, kenteken, eventueel telefoonnummer en/of e-mail. Wilt u wijzigingen hierin zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.
 11. U kunt op kenteken in- en uitrijden als u rustig naar de slagboom rijdt met een afstand van minimaal vijf meter op uw voorganger. Gaat de slagboom niet open dan kunt u dit met uw abonnementspas doen, houd deze dus altijd bij de hand.
 12. Met uw pas kunt u de loopdeuren alsmede de speedgates bedienen. Door de pas op de kaartlezer met het eP logo te houden bedient u de loopdeuren en/of speedgates. Op deze manier kunt u dus ook buiten de reguliere openingstijden de garage betreden dan wel verlaten. Heeft u tijdens de bediening vragen gebruikt u dan de informatieknop op de kaartlezers.
 13. Een abonnement geeft geen recht op een vaste plaats.
 14. Het abonnement mag niet worden uitgeleend aan derden.
 15. Voor abonnementspassen geldt een borg van €10,=. Deze borg krijgt u bij het inleveren van de pas met bijbehorende kwitantie terug.
 16. Bij verlies of diefstal van de parkeerpas moet dit direct aan ons worden doorgegeven, dan blokkeren we de pas en kunt u voor €10,= een vervangende pas kopen.
 17. De parkeergarage is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.
 18. In de garage dient u zich te houden aan de aanwijzingen van het personeel en de verkeersregels gelijk aan die op de openbare weg. De maximale snelheid in de garage is 5km per uur! (Stapvoets).
 19. Daar waar de voorwaarden van dit speciale abonnement niet (voldoende) in voorzien beslist de directie van Parkeergarages Leeuwarden B.V.
Klik hier voor het inschrijfformulier

Algemene informatie

Voor algemene informatie over de Parkeergarages Leeuwarden kunt u bellen met 058-2128005.

In maart 2011 is de vernieuwde parkeergarage Zaailand in gebruik genomen. Deze parkeergarage behoort, evenals de garage Oldehove, tot de hoogst gewaardeerde parkeeraccommodaties van ons land.

De garages zijn goed verlicht, ruim opgezet en vriendelijk in kleurstelling.